Para poder utilizar este sitio web, debes habilitar JavaScript en la configuración del navegador y, a continuación, actualizar la página

XEA Galicia
Xestión Ética do Abandono

Solicitude de adopción Socios Unions Agrarias

[Só dispoñible en galego]

1/3 DATOS DO SOLICITANTE


Precisos para o contacto e chegado o caso para o rexistro do animal adoptado.
2/3 INDICACIONS DO ANIMAL SOLICITADO


Segundo estas indicaciones procederemos a realizar unha primeira selección entre os animais adoptables intentando axustarnos o maximo nas necesidades indicadas polo adoptante.


Tipo (*)
Can    Gato   
Tamaño (*)
Idade (*)

Interes na adopcion (*)
3/3 ACEPTACIONS DA CONDICIONS


Para garantir o cumplimento da normativa de benestar animal de Galicia , precisamos que nos indique expresamente o seguinte:


Certifico que coñezo e me comprometo a respetala normativa de benestar animal autonomica e estatal polo tanto pondrei todolos medios pola miña parte para que o animal que pretendo adoptar desfrute dunha vida digna , facilitandolle todolos coidados precisos , en alimentacion, servizos veterinarios, lugar de descanso e lecer que permita o animal manter a sua correcta condicion a nivel etoloxico e en xeral cubrir cualquiera necesidade do animal que permita garantir o seu benestar.


Certifico que o animal NO PERMANECERA ATADO NIN RETENIDO de xeito habitual, cumplindo de este xeito o que se indica en la lei galega de benestar animal.
Entidades que nos apoyan